Fedora Alt Logo

Ako overím svoj obraz?

Po stiahnutí obrazu si ho overte kvôli bezpečnosti a integrite. Aby ste stiahnutý obraz overili, najskôr si stiahnite správny súbor CHECKSUM do toho istého adresára, kde ste stiahli obraz.

Ďalej naimportujte GPG kľúč Fedory:

$ curl https://getfedora.org/static/fedora.gpg | gpg --import

Na tomto mieste si môžete overiť detaily GPG kľúčov.

Teraz overte, či je súbor CHECKSUM platný:

$ gpg --verify-files *-CHECKSUM

Súbor CHECKSUM by mal mať v poriadku signatúru z jedného z nasledujúcich kľúčov:

  • 9867C58F - Fedora 35
  • 45719A39 - Fedora 34
  • 9570FF31 - Fedora 33
  • DBBDCF7C - IOT 2019

A nakoniec po kontrole súboru CHECKSUM sa presvedčte, že kontrolný súčet obrazu sedí:

$ sha256sum -c *-CHECKSUM

Ak výstup uvádza, že je súbor platný, potom je obraz pripravený na použitie!

Ako overím stiahnutý obraz v inom operačnom systéme?

Prečítajte si tieto inštrukcie ako overíte váš obraz.