Fedora Alt Logo

فدورا 36 Beta منتشر شد! همین حالا تست کنید >

نصاب اینترنتی

These are smaller images you can use to install Fedora over the network.

فدورا سرور

دانلود | تایید

Note: You can select different editions of Fedora to install with this netinstall. You are not limited to Server edition only.

نصاب اینترنتی

These are smaller images you can use to install Fedora over the network.

فدورا سرور

Note: You can select different editions of Fedora to install with this netinstall. You are not limited to Server edition only.

معماری های جایگزین

این ها هستند معماری های اضافه پشتیبانی توسط فدورا در آن سوی مجموعه استاندارد

تصاویر مبتنی بر ابر/کلود

این ها هستند تصاویر مبتنی بر ابر/کلود

همه چیز

فقط کارشناسان!

انتخاب پکیج ها از بین هزاران پکیج برای نصب سفارشی شما: نیازمند یک دسترسی سریع اینترنت

همه چیز

دانلود | تایید

تست عکس ها ( images)

این ها نسخه های غیر منتشر شده ( unreleased ) در دسترس توسعه دهنده های فدورا برای تست قرار گرفته که در نسخه بعدی انتشار پیدا میکند

شبانه می سازد

دیدن عکس ها >

دیگر تست های سازنده

دیدن عکس ها >

Rawhide

فقط کارشناسان!

دیدن چیزهای بیشتری در مورد Rawhide, نسخه همیشه درحال حرکت برای توسعه دهنده ها. Rawhide هست یک هدف برای کاربران پیشرفته , تست کننده ها, و نگهدارنده های پکیج ها.

منابع پشتیبانی

کمک های عمومی با فدورا

نیاز دارید مقداری کمک در فدورا ? چک کنید Ask Fedora, جای که میتوانید بخوانید سوال های ارشیو شده برای بقیه کاربران , همچنین پرسید سوال خود را .