Fedora Alt Logo

Как да проверя образа?

След като сте свалили вече образа, проверете неговата цялост и сигурност. За да го направите, първо свалете съответния файл CHECKSUM в същата директория, където е образа.

След това, импортирайте GPG ключа (ключовете) на Fedora:

$ curl https://getfedora.org/static/fedora.gpg | gpg --import

You can verify the details of the GPG key(s) here.

Сега, уверете се, че CHECKSUM файлът е валиден:

$ gpg --verify-files *-CHECKSUM

CHECKSUM файлът би трябвало да има добър подпис от някой от следните ключове:

  • 9867C58F - Fedora 35
  • 45719A39 - Fedora 34
  • 9570FF31 - Fedora 33
  • DBBDCF7C - IOT 2019

Накрая, след като CHECKSUM файлът е проверен, проверете дали контролната сума на образа съвпада:

$ sha256sum -c *-CHECKSUM

Ако според резултата файлът е валиден, той е готов за употреба!

Как да проверя сваления образ върху друга операционна система?

Read these instructions to verify your image.