Fedora Logo

Fedora 35 Cloud basavbilder

Fedora Cloud basavbilder för att skapa generella virtuella maskiner (VM:er). Du kan använda Qcow2-avbilden til Openstack, eller den komprimerade råa avbilden. Om du inte är säker på vad du skall använda, prova den råa avbilden.

Molnbas rå

Ladda ned | Verifiera

Molbas qcow2

Ladda ned | Verifiera

Fedora 35 molnbasavbilder för Vagrant

Dessa avbilder är avbilder till Vagrant-boxar för utplacering med Vagrant. Om du använder Vagrant på Mac OS X eller Windows är det förmodligen VirtualBox-avbilden du vill använda. Om du använder Vagrant på Fedora, använd libvirt/KVM-avbilden.

VirtualBox-avbild

Ladda ned | Verifiera

libvirt/KVM-avbild

Ladda ned | Verifiera

Fedora 35 molnbasavbilder för Googles molnplattform (GCP)

Den här avbilden är konfigurerad för att starta på GCP. För att skapa en disk från den komprimerade avbilden, se GCP's Dokumentation.

Komprimerad diskavbildning

Ladda ned | Verifiera

Fedora 35 molnbasavbilder för Amazons publika moln

Länkarna nedan kommer ge dig listningar av tillgängliga AMI:er per region med knappar för att starta dem i ditt Amazon Web Services-konto. AMI-ID:er att användas med AWS Console eller kommandoradsverktyg finns också.

x86_64 AMI:er

Klicka för att starta

aarch64 AMI:er

Klicka för att starta

Vill du prova något nytt?

Fedora CoreOS

Hjälpresurser

Dokumentation

En wiki-sida med information om Fedora Cloud och dess avbilder finns tillgänglig här.

E-post

Användare och utvecklare finns också tillgängliga på sändlistan på cloud@lists.fedoraproject.org.

Chatt

Användare och utvecklare finns tillgängliga i IRC-kanalen #fedora-cloudirc.libera.chat för realtids-chatt.