Fedora Logo

Obrazy Fedory 35 Cloud Base

Obrazy Fedory Cloud Base do tworzenia maszyn wirtualnych ogólnego przeznaczenia. Można użyć obrazu Qcow2 dla OpenStack lub skompresowanego surowego obrazu. W razie niepewności należy użyć surowego obrazu.

Podstawowy surowy obraz

Pobierz | Zweryfikuj

Podstawowy obraz Qcow2 chmury

Pobierz | Zweryfikuj

Obrazy Fedory 35 Cloud Base dla Vagrant

Obrazy maszyn Vagrant do wdrażania za pomocą Vagrant. Jeśli używany jest Vagrant w systemie Mac OS X lub Windows, to najlepszy będzie obraz VirtualBox. Dla Vagrant w systemie Fedora najlepszy jest obraz libvirt/KVM.

Obraz VirtualBox

Pobierz | Zweryfikuj

Obraz libvirt/KVM

Pobierz | Zweryfikuj

Obrazy Fedory 35 Cloud Base dla platformy chmury firmy Google (GCP)

Ten obraz jest skonfigurowany do uruchamiania na platformie GCP. Aby utworzyć dysk ze skompresowanego obrazu, przeczytaj dokumentację GCP.

Skompresowany obraz dysku

Pobierz | Zweryfikuj

Obrazy Fedory 35 Cloud Base dla publicznej chmury firmy Amazon

Poniższe odnośniki dostarczają listę dostępnych AMI według regionów razem z przyciskami uruchamiającymi je na koncie usługi Amazon Web Services. Dostępne są także identyfikatory AMI do używania za pomocą Konsoli AWS lub narzędzi wiersza poleceń.

AMI obrazów x86_64

Uruchom

AMI obrazów AArch64

Uruchom

Chcesz spróbować coś nowego?

Fedora CoreOS

Wsparcie

Dokumentacja

Strona wiki zawiera informacje o Fedorze Cloud i jej obrazach.

E-mail

Użytkownicy i programiści mogą także korzystać z listy dyskusyjnej pod adresem cloud@lists.fedoraproject.org (w języku angielskim).

Czat

Użytkownicy i programiści mogą także korzystać z kanału #fedora-cloud na serwerze irc.libera.chat (w języku angielskim).